دوره های آموزشی را می توان در چند دسته طبقه بندی نمود:

الگوریتم های ابتکاری،فرا ابتکاری و ابر ابتکاری

 • ژنتیک (گسسته، پیوسته، باینری)
 • شبیه سازی تبرید
 • جستجوی ممنوع
 • کلونی مورچگان (گسسته،باینری،عددصحیح)
 • زنبورها
 • تراکم ذرات (پیوسته، باینری)
 • رقابت استعماری
 • جستجوی هارمونی
 • کلونی زنبور های مصنوعی
 • ژنتیک چند هدفه
 • ژنتیک چند هدفه رتبه بندی شده
 • ازدحام ذرات چند هدفه
 • کرم شب تاب
 • جستجوی گرانشی
 • تکامل تفاضلی

الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه

 • GA   (گسسته،پیوسته،باینری)
 • NSGAII
 • NRGA
 • PSO
 • MOPSO

پیاده سازی مقالات ISI مهندسی صنایع

 • مدیریت زنجیره تامین
 • سیستم تولید سلولی
 • برنامه ریزی تولید
 • مکان یابی
 • پوشش
 • زمان بندی و توالی عملیات
 • زمان بندی پروژه
 • قابلیت اطمینان
 • سری های زمانی
 • مسیربابی
 • شبیه سازی
 • مدل های چند هدفه

تئوری مجموعه های فازی

 • مقدمه
 • مفاهیم و تعاریف اولیه
 • مجموعه های فازی و انواع آن
 • عملگر های ریاضی و مجموعه های فازی
 • عملگر های t-norm و s-norm و عملگر های میانگین
 • اعداد فازی
 • ترتیب اعداد فازی
 • عملیات ریاضی با اعداد فازی
 • روابط فازی
 • اصل گسترش و توابع فازی
 • احتمالات فازی
 • منطق فازی و استدلال تقریبی

کاربرد های مجموعه فازی

 • سیستم های خبره و سیستم های خبره فازی
 • برنامه ریزی ریاضی فازی
 • رگرسیون فازی
 • خوشه بندی فازی

One thought on “دوره های آموزشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *